Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti stanovení azorubinu v potravinách a nápojích (rešeržní práce)
Název práce v češtině: Možnosti stanovení azorubinu v potravinách a nápojích (rešeržní práce)
Název v anglickém jazyce: The possibilities of azorubine determination in food and soft drinks - review
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2016
Datum zadání: 28.02.2018
Datum a čas obhajoby: 04.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Mezinárodní časopisy:
Trends in Analytical Chemistry
Food Chemistry
Food Control
Talanta
Knihy:
Nováková: Moderní HPLC separace v teorii a praxi
Nollet: Handbook of Food Analysis
Databáze:
www.sciencedirect.com
Web of Science
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK