Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literární cestovní ruch na území Česka
Název práce v češtině: Literární cestovní ruch na území Česka
Název v anglickém jazyce: Literary tourism in Czechia
Klíčová slova: cestovní ruch, literární cestovní ruch, potenciál, Sestav si svůj svět, Po stopách našich literátů
Klíčová slova anglicky: tourism, literary tourism, potential, Build your world, In the footsteps of our writers
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2016
Datum zadání: 14.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2019
Oponenti: Ing. Halina Kotíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza brandingu v cestovním ruchu inspirovaného rodáky - komparativní studie na základě zahraničních příkladů, jejíž výsledky budou zohledněny na případové studii v Česku
Předměty doporučené k absolvování: gegrafie cestovního ruchu, management cestovního, kulturní geografie, historickogeografické přístupy v geografii
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK