Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Očkování proti rakovině děložního čípku
Název práce v češtině: Očkování proti rakovině děložního čípku
Název v anglickém jazyce: The vaccination against cervical cancer
Klíčová slova: zdraví, kampaně, rakovina děložního čípku, HPV, rodičovství, gender, zodpovědnost
Klíčová slova anglicky: health, campaigns, cervical cancer, HPV virus, parenthood, gender, responsibility
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2016
Datum zadání: 13.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Zuzana Pešťanská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje kampaním propagujících očkování proti rakovině děložního čípku. Cílem práce je za pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jakým způsobem jsou kampaně ztvárňovány, jak a na koho cílí, a jakým způsobem kooperují s logikou kapitalismu (neoliberalismu). Výzkum se skládá ze dvou částí, a to z polo-strukturovaných rozhovorů s deseti ženami – matkami, jež nechaly očkovat své dcery proti rakovině děložního čípku a z kvalitativní obsahové analýzy kampaní (reklamních spotů a letáků), jež propagují rakovinu děložního čípku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK