Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Queer umění v Česku a na Slovensku: ukotvení a chápání queer umění
Název práce v češtině: Queer umění v Česku a na Slovensku: ukotvení a chápání queer umění
Název v anglickém jazyce: Queer Art in the Czech Republic and Slovakia: Anchoring and Understanding Queer Art
Klíčová slova: Queer umění, současné umění, queer teorie, LGBT, české umění, slovenské umění
Klíčová slova anglicky: Queer art, contemporary art, queer theory, LGBT, czech art, slovakian art
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2016
Datum zadání: 12.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce je analýzou šesti skupinových výstav queer umění v Česku a na Slovensku: tři kapitoly výstavy Transgender Me, Coming SOON, We Will Not Change Our Show a Queer Stories. Skrze tyto výstavy zkoumám, jak se v českém a slovenském prostředí ustálilo chápání pojmu queer umění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK