Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Etická tkáň v paliativní péči
Název práce v češtině: Etická tkáň v paliativní péči
Název v anglickém jazyce: Ethical Tissue in the Palliative Care
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2007
Datum zadání: 14.05.2007
Datum a čas obhajoby: 28.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2009
Oponenti: Jindřiška Prokopová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK