Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient after open operation thoracoabdominal aneurysm repair
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2016
Datum zadání: 16.12.2016
Datum a čas obhajoby: 28.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2017
Oponenti: MUDr. Libor Dvořáček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK