Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Akademické identity v kontextu Mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce
Název práce v češtině: Akademické identity v kontextu Mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce
Název v anglickém jazyce: Academic Identities in the Context of Mentoring Program for Early-Career Scientists
Klíčová slova: Mentoring, gender, věda, akademická identita, akademické prostředí, vzor
Klíčová slova anglicky: Mentoring, gender, science, academic identity, academia, role model
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genderových studií (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2016
Datum zadání: 09.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce vychází z rozhovorů s účastnicemi a účastníky Mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce.
Práce představuje analýzu způsobů, jimiž se komunikační partnerky a partneři vztahují k tomu, co je podle nich věda. Cílem analýzy je zjistit, zda je jejich chápání vědy genderované i to, jaké znaky nese akademická subjektivita lidí, kteří se do daného mentoringového programu hlásí a jsou v něm aktivní.
Teoretickými rámci jsou epistemologie vědy, teorie mentoringu, kontext fungování vysokých škol a vědeckého prostředí v České republice a práce Pat O'Connor, Clare O´Hagan a Julie Brannen, které se zabývají výzkumem akademických subjektivit v současném neoliberálním akademickém prostředí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK