Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Název práce v češtině: Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Název v anglickém jazyce: Topical issues of the regulation of international air carriage
Klíčová slova: Doprava, Letecká doprava, Odpovědnost leteckého dopravce, Práva cestujících v letecké dopravě
Klíčová slova anglicky: Carriage, Air Carriage, Air Carrier’s Liability, Air Passengers‘ Rights
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2016
Datum zadání: 19.12.2016
Datum a čas obhajoby: 17.05.2017 14:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2017
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK