Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Societas Unius Personae
Název práce v češtině: Societas Unius Personae
Název v anglickém jazyce: Societas Unius Personae
Klíčová slova: Evropská unie, návrh směrnice, společnost s ručením omezeným s jediným společníkem, Societas Unius Personae
Klíčová slova anglicky: European Union, directive proposal, single-member private limed liability company, Societas Unius Personae
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2016
Datum zadání: 19.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 15:15
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK