Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců
Název práce v češtině: Zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the most frequent injuries of marathon runners
Klíčová slova: maraton, běh, zranění, příčiny, prevence, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: marathon, run, injuries, causes, prevention, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2018
Oponenti: Mgr. Irena Novotná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK