Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narušení vztahu mezi rodiči a dětmi rozvodu a pohled sociální práce na tyto situace
Název práce v češtině: Narušení vztahu mezi rodiči a dětmi rozvodu a pohled sociální práce na tyto situace
Název v anglickém jazyce: Disruption of the relationship between parents and children due to divorce and the standpoint of social work in these situations
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.12.2016
Datum a čas obhajoby: 01.02.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Oponenti: Mgr. Iva Frydrychová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK