Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení vlivu tréninku pomocí CDP na posturální funkce u pacienta po amputaci dolní končetiny
Název práce v češtině: Posouzení vlivu tréninku pomocí CDP na posturální funkce u pacienta po amputaci dolní končetiny
Název v anglickém jazyce: Assessment of the effect of CDP training in patient after lower extremity amputation
Klíčová slova: amputace dolní končetiny, dynamická počítačová posturografie, posturální trénink, posturální kontrola, četnost pádů, TUG test, ABC scale
Klíčová slova anglicky: lower limb amputation, computerized dynamic posturography, postural training, postural control, frequency of falls, TUG test, ABC scale
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Oponenti: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK