Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Idea ženství v díle filosofky Marie Štechové
Název práce v češtině: Idea ženství v díle filosofky Marie Štechové
Název v anglickém jazyce: Idea of femininity in Marie Štechová´s works
Klíčová slova: Filosofie, feminismus, historie, ženy v historii
Klíčová slova anglicky: Philosophy, feminism, history, women in history
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá analýzou filosofky Marie Štechové. Díky předešlé diplomové práci (obhájená v roce 2015 na Ostravské univerzitě, vedení prof. Zdeňka Kalnická), která shrnula vydaná i rukopisná díla Štechové, mohu předešlé zkoumání rozvést a v projektu aktuální diplomové práce se tak soustředit na zařazení myslitelky do dobového kontextu a zejména zkoumání konkrétních genderových aspektů její filosofie. Tyto budou následně porovnávány s názory jiných myslitelek a myslitelů daného období. Cílem této diplomové práce je rozšířit nejen filosofický, ale i literární kánon o ženské myslitelky, a také přiblížit ideu ženství myslitelek a myslitelů na konci 19. století na českém území.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK