Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální pedagog a jeho práce s klienty
Název práce v češtině: Sociální pedagog a jeho práce s klienty
Název v anglickém jazyce: Social educator and his work with clients
Klíčová slova: Sociální pedagogika|Sociální pedagog|Profesionální přístup|Klienti|Kontrakt|Etika|Supervize|Syndrom vyhoření|Klíčové kompetence|profesionální vztah
Klíčová slova anglicky: Social work|Social educator|Professional approach|Key competencies|Clients|Ethics|Supervision|Burnout syndrom|Contract|professional relationship
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2016
Datum zadání: 08.12.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce Sociální pedagog a jeho práce s klienty bude zaměřena na problematiku profesionálních vztahů mezi sociálním pedagogem a jeho klienty. Jedná se o teoretickou studii, jejíž cílem bude hlubší pohled na profesi sociálního pedagoga a jeho práci, včetně jejích možných přesahů do osobního života pedagoga.
Seznam odborné literatury
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: SLON, 2004
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2014
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997
HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012
SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: TRITON, 2003
HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2006
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009
VALIŠOVÁ, A, Jak získat a neztratit autoritu. Praha: ISV, 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK