Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tematický atlas vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora
Název práce v češtině: Tematický atlas vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora
Název v anglickém jazyce: Thematic Atlas of Vineyards of Vinné sklepy Kutná Hora
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslav Čábelka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2016
Datum zadání: 14.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je návrh a vytvoření tematického atlasu vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora. V teoretické části bude provedena analýza tvorby tematických atlasů a pojednání o základech vinohradnictví. Na základě analýzy student vytvoří vlastní návrh tematického atlasu včetně mapového klíče. Praktickým výstupem pak bude samotný tematický atlas vinohradů v minimálním rozsahu 30 stran zahrnující jak topografické mapy, tak také grafy nebo tabulky. V závěrečné diskuzi bude provedeno kritické zhodnocení celého díla.

Rozsah grafických prací: v rámci textu a atlas jako příloha.
Rozsah průvodní zprávy: 40 – 70 stran.

Seznam odborné literatury:
1) HLUŠEK, Jaroslav, a kol.: Réva vinná. Praha: Profi Press, 2015.
2) PAVLOUŠEK, Pavel: Pěstování révy vinné: moderní vinohradnictví. Praha: Grada, c2011.
3) SLOCUM, Terry A.: Thematic cartography and geographic visualization. 2nd ed. Upper Saddle River.
4) VOŽENÍLEK, Vít, KAŇOK Jaromír: Metody tematické kartografie: vizualizace prostorových jevů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK