Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokánie ako odvrátenie súdu Hospodinovho u proroka Joela
Název práce v jazyce práce (slovenština): Pokánie ako odvrátenie súdu Hospodinovho u proroka Joela
Název práce v češtině: Pokání jako odvrácení Božího soudu u proroka Joela
Název v anglickém jazyce: Repentance as a Means of Turning Away God's Judgment in the Book of Joel
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2005
Datum zadání: 04.09.2005
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK