Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s tumorem spodiny dutiny ústní
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s tumorem spodiny dutiny ústní
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with tumor of the base of the oral cavity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2016
Datum zadání: 06.12.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: MUDr. Pavel Prodělal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK