Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 6 - Suchdol
Název práce v češtině: Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 6 - Suchdol
Název v anglickém jazyce: Community Planning of Social Services in Municipal District of Prague 6 - Suchdol
Klíčová slova: Komunitní plánování sociálních služeb, sociální služby, komunita, potřeby občanů, městská část Praha-Suchdol, aktuální sociální situace.
Klíčová slova anglicky: Community planning of social services, social services, community, needs of citizens, municipal district of Prague-Suchdol, actual social situation.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2016
Datum zadání: 05.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2016
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: ThDr. Markéta Kateřina Holečková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tvorba cílů práce
Sběr literatury
Konzultace s odborníky
Studium problematiky komunitního plánování
Studium zákona 108/2006 Sb.
Tvorba empirické části práce
Seznam odborné literatury
GOJOVÁ, Alice. Teorie a modely komunitní práce. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 115 s. ISBN 80-7368-154-4.
HAVLÍK, Miloš et al. Metodiky pro plánování sociálních služeb. Vyd. 1. Praha: Centrum pro komunitní práci, 2007. [112] s. ISBN 978-80-86902-44-9.
PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 198 stran. ISBN 978-80-262-0932-4.
ROSECKÝ, Daniel a ORINIAKOVÁ, Pavla. Komunitní plánování sociálních služeb. Plzeň: Centrum pro komunitní práci ČR, 2003. 40 s. ISBN 80-86902-02-1.
WEIL, Marie (ed.). The Handbook of Community Practice. SAGE Publications, 2004.
ZATLOUKAL, Leoš. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 255 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2128-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK