Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určování otcovství
Název práce v češtině: Určování otcovství
Název v anglickém jazyce: Determination of Paternity
Klíčová slova: Otcovství, Určování otcovství, Popírání otcovství
Klíčová slova anglicky: Paternity, Determination of paternity, Denial of paternity
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2016
Datum zadání: 05.12.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 13:45
Místo konání obhajoby: míst. 236 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK