Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Název práce v češtině: Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy
nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření
k odstranění zjištěných nedostatků
Název v anglickém jazyce: Conformity assessment of the Czech compensation remedy for
unreasonably lengthy proceedings in the light of the ECtHR´s jurisprudence
with proposed measures capable of eliminating
the identified shortcomings
Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva, průtahy v řízeních, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě, právo na účinný prostředek nápravy, kompenzační prostředek nápravy, nesprávný úřední postup
Klíčová slova anglicky: European Court of Human Rights, delays in proceedings, right to the proceedings within a reasonable time, right to an effective remedy, compensation remedy, incorrect administrative procedure
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2016
Datum zadání: 01.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.12.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 12:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Oponenti: JUDr. David Kryska, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK