Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Aplikace solvatačního modelu k popisu retence vybraných látek v kapalinové a plynové chromatografii
Název práce v češtině: Aplikace solvatačního modelu k popisu retence vybraných látek v kapalinové a plynové chromatografii
Název v anglickém jazyce: Application of solvation mocel to retention description of selected compounds in liquid and gas chromatography
Klíčová slova: Lineární vztahy solvatační energie, popis retence, solvatační model, výpočet deskriptorů, kapalinová chromatografie, plynová chromatografie
Klíčová slova anglicky: Linear solvation energy relationships, retention description, solvation model, calculation of descriptors, liquid chromatography, gas chromatography
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:16.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK