Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prognostická rola kontrolných bodov imunitných reakcií u pacientok s ovariálnym karcinómom
Název práce v jazyce práce (slovenština): Prognostická rola kontrolných bodov imunitných reakcií u pacientok s ovariálnym karcinómom
Název práce v češtině: Prognostický a prediktivní význam exprese kontrolních bodů imunitních reakcí u ovariálního karcinomu
Název v anglickém jazyce: The prognostic and predictive role of immune check point inhibitors in ovarian cancer patients
Klíčová slova: protinádorová imunoterapia, kontrolné body imunitných reakcií, HGS ovariálny karcinóm, blokátory kontrolných bodov imunitných reakcí, PD-1, PD-L1, LAG- 3, CTLA-4
Klíčová slova anglicky: anti-tumor immunotherapy, immune checkpoints, ovarian HGSC, inhibitors of immune checkpoints, PD-1, PD-L1, LAG-3, CTLA-4
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2016
Datum zadání: 01.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: Dr. Marek Šťastný, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Karcinom ovaria má celosvětově z gynekologických zhoubných nádorů nejvyšší mortalitu. Preventivní opatření a screening jsou stále předmětem zkoumání. Většina pacientek je vzhledem k nespecifickým symptomům diagnostikována v pokročilém stadiu nemoci. Úvodní léčba karcinomu vaječníků spočívající v primární cytoredukční operaci v kombinaci s adjuvantní chemoterapií na bázi platiny a paklitaxelu dosahuje vysoké léčebné odpovědi. Přesto zhruba u dvou třetin pacientek dochází k relapsu nemoci, rozvoji chemorezistence a úmrtí. Tyto údaje vedou k hledání nových diagnostických a léčebných metod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ovarian carcinoma has the highest mortality from all types of gynecological malignancies worldwide. Preventive measures and screening are still under investigation. Most patients are diagnosed at the advanced stage of the disease due to non-specific symptoms. Initial treatment of ovarian cancer based on debulking surgery followed by platinum-taxane chemotherapy achieves high therapeutic responses. Nevertheless about two-thirds of patients experience relapse of disease, development of chemoresistance and death. This data leads to the searching for new diagnostic and therapeutic methods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK