Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv různých stupňů klasifikace NUTS na výsledky regionální diferenciace úhrnné plodnosti v Evropské unii
Název práce v češtině: Vliv různých stupňů klasifikace NUTS na výsledky regionální diferenciace úhrnné plodnosti v Evropské unii
Název v anglickém jazyce: Influence of different degrees of NUTS classification on the results of regional differentiation in the total fertility rate in the European Union
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
bude specifikováno po oslovení studentem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK