Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální diferenciace plodnosti v zemích Visegrádské čtyřky na úrovni NUTS 2 v období 1993–2016
Název práce v češtině: Regionální diferenciace plodnosti v zemích Visegrádské čtyřky na úrovni NUTS 2 v období 1993–2016
Název v anglickém jazyce: Regional differentiation of fertility in the Visegrád Four countries at NUTS 2 level in the period 1993–2016
Klíčová slova: regionální diferenciace, plodnost, Visegrádská čtyřka, intenzita, časování
Klíčová slova anglicky: regional differentiation, fertility, Visegrad Group, rate, timing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2017
Datum zadání: 18.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Oponenti: Mgr. Oldřich Hašek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Státy bývalého východního bloku, mezi které lze řadit země Visegrádské čtyřky, prošly v průběhu svého trasformačního období výraznou proměnou reprodukčního chování, která se projevila výrazným poklesem intenzity plodnosti, která byla důsledkem především změn v časování rození dětí. Cílem této bakaléřské práce je popsat vývoj plodnosti v těchto zemích, a to až do úrovně NUTS 2, od začátku 90. let 20. století po současnost, a pokusit se sledovat vývoj regionální diferenciace plodnosti, a to jak v celkové intenzitě plodnosti, tak její struktuře. Práce by mj. měla nalézt odpověď také na otázku, zda změny v reprodukčním chování v jednotlivých regionech ovlivňuje především celkový vývoj na úrovni celého státu, či zda lze sledovat regiony dvou (či více) států, které jsou si svým vývojem intenzity i struktury plodnosti blízké i přes vymezení jednotlivých státních útvarů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK