Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mužská nadúmrtnost dle příčin úmrtí ve vybraných státech Evropy v období 2000–2013
Název práce v češtině: Mužská nadúmrtnost dle příčin úmrtí ve vybraných státech Evropy v období 2000–2013
Název v anglickém jazyce: Male mortality excess by causes of death in selected European countries in 2000–2013 period
Klíčová slova: mužská nadúmrtnost, úmrtnost, dekompozice, rozdíly v úmrtnosti dle pohlaví, úmrtnost dle příčin úmrtí
Klíčová slova anglicky: Male mortality excess, mortality, decomposition, sex mortality gap, mortality by causes of death
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2016
Datum zadání: 17.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK