Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úmrtnost žen v důsledku vybraných zhoubných novotvarů v kontextu zavádění preventivních programů v České a Slovenské republice od roku 1994
Název práce v češtině: Úmrtnost žen v důsledku vybraných zhoubných novotvarů v kontextu zavádění preventivních programů v České a Slovenské republice od roku 1994
Název v anglickém jazyce: Mortality of females from selected malignant neoplasms in the context of preventive programs in the Czech and Slovak Republic since 1994
Klíčová slova: Česká republika, Slovenská republika, úmrtnost podle příčin smrti, ženy, preventivní programy, zhoubné novotvary, dekompozice
Klíčová slova anglicky: Czech Republic, Slovak Republic, mortality by causes of death, females, prevention programs, malignant neoplasms, decomposition
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2016
Datum zadání: 14.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na analýzu úmrtnosti na vybrané zhoubné novotvary, významné u ženské populace. Změny v úrovni úmrtnosti jsou dávány do souvislosti se zaváděním relevantních preventivních programů. Cílem je přispět k vysvětlení rozdílů v úrovni úmrtnosti na tyto příčiny smrti mezi Českou a Slovenskou republikou, které jsou v posledních desetiletích pozorovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK