Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imago Dei v *Zrcadle prostých duší*
Název práce v češtině: Imago Dei v *Zrcadle prostých duší*
Název v anglickém jazyce: Imago Dei in *The Mirror of Simple Souls*
Klíčová slova: Markéta Porete, imago Dei, mystika, mystické sjednocení, znicotněná duše
Klíčová slova anglicky: Marguerite Porete, imago Dei, mysticism, mystical union, annihilated Soul
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekumenických studií (27-IES)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2016
Datum zadání: 30.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2016
Datum a čas obhajoby: 07.02.2018 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2018
Oponenti: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK