Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnější příčiny úmrtí – regionální rozdíly a souvislosti v okresech ČR
Název práce v češtině: Vnější příčiny úmrtí – regionální rozdíly a souvislosti v okresech ČR
Název v anglickém jazyce: External causes of death – regional differences and context in districts of CZ
Klíčová slova: vnější příčiny úmrtí, sebevraždy, dopravní nehody, faktorová analýza, shluková analýza
Klíčová slova anglicky: external causes of death, suicides, traffic accidents, factor analysis, cluster analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Daňková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 21.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Oponenti: Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza úmrtnosti na vybrané skupiny příčin smrti v regionálním pohledu, identifikace možných souvislostí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK