Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace pacientů s virovou hepatitidou C u vybraných rizikových skupin.
Název práce v češtině: Edukace pacientů s virovou hepatitidou C u vybraných rizikových skupin.
Název v anglickém jazyce: Education of patients with hepatitis C in selected high - risk groups.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2016
Datum zadání: 16.05.2017
Datum a čas obhajoby: 22.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Oponenti: MUDr. Vratislav Řehák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK