Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika specifických poruch učení a chování a ovlivnění vývoje dětí s těmito poruchami
Název práce v češtině: Diagnostika specifických poruch učení a chování a ovlivnění vývoje dětí s těmito poruchami
Název v anglickém jazyce: Diagnostics of the Special Laerning and Behavioural Disorders and Affection of Progression of Children with these Disorders
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Ortová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2006
Datum zadání: 07.09.2006
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Oponenti: PhDr. Dana Nejedlá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK