Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bilaterální trénink horních končetin u pacientů s centrální hemiparézou
Název práce v češtině: Bilaterální trénink horních končetin u pacientů s centrální hemiparézou
Název v anglickém jazyce: Bilateral Upper Limb Training in Patients with Central Hemiparesis
Klíčová slova: bilaterální trénink, bimanuální trénink, rehabilitace, ergoterapie, hemiparéza
Klíčová slova anglicky: bilateral training, bimanual training, rehabilitation, occupational therapy, hemiparesis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2016
Datum zadání: 28.06.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: Mgr. Olga Marková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Přehledová studie pojednávající o bilaterálním tréninku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Review thesis in the field of bilateral training.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK