Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Is it Rational to Believe in God?". Epistemology, Metaphysics and Method in the Works of Bernard Lonergan
Název práce v češtině: " Je rozumné věřit v Boha?" Epistemologie, metafyzika a metody v díle Bernarda Lonergana
Název v anglickém jazyce: "Is it Rational to Believe in God?". Epistemology, Metaphysics and Method in the Works of Bernard Lonergan
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekumenických studií (27-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2005
Datum zadání: 06.09.2005
Datum a čas obhajoby: 31.08.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2006
Oponenti: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK