Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků
Název práce v češtině: Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků
Název v anglickém jazyce: Map use according to the students´ level of mathematical skills
Klíčová slova: mapové dovednosti, matematické dovednosti, geografické vzdělávání, matematika
Klíčová slova anglicky: map skills, mathematical skills, geography education, mathematics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2019
Oponenti: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce na téma Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků si klade za cíl analyzovat vliv matematických dovedností žáků na jejich úroveň mapových dovedností. Jako dílčí cíle vymezí mapové a matematické dovednosti a faktory, které je ovlivňují. V praktické části pak bude na základě šetření mezi studenty diskutovat jejich korelaci.
Lze doporučit absolvování předmětů: Aplikace matematiky pro učitele - NMUM461 (MFF UK), Geometrie a učitel I - NUMV009 (MFF), Moderní technologie ve výuce (PřF), Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání - MB180C41 (PřF)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this thesis is to analyse students´ map skills depending on their mathematical skills.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK