Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza lipidů novorozeneckého mázku chromatografickými metodami a hmotnostní spektrometrií
Název práce v češtině: Analýza lipidů novorozeneckého mázku chromatografickými metodami a hmotnostní spektrometrií
Název v anglickém jazyce: Analysis of vernix caseosa lipids by chromatografic methods and mass spectrometry
Klíčová slova: Extrakce, separace, tenkovrstvá chromatografie, kolonová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, MALDI-TOF MS, lipidy, vernix caseosa
Klíčová slova anglicky: Extraction, separation, thin-layer chromatography, column chromatography, mass spectrometry, MALDI-TOF MS, lipids, vernix caseosa
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:09.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:09.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.12.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK