Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topos příchodu praotce Čecha
Název práce v češtině: Topos příchodu praotce Čecha
Název v anglickém jazyce: The topos of the arrival of forefather Čech
Klíčová slova: Mýtus|topos|praotec Čech|narativ|fikční světy|vypravěč
Klíčová slova anglicky: Myth|topos|father Čech|narrative|fictional worlds|narrator
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2016
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat tématu mýtického příchodu praotce Čecha do naší vlasti a jeho zpracování v literárních památkách nejen epochy středověké (Kosmova a Dalimilova kronika), ale i literatury novodobější (Staré pověsti české). Smyslem práce nebude výklad historický, zasazující jednotlivé verze do dobového kontextu, ale komparativní výklad naratologický, který bude jednotlivé verze příběhu vnímat jako vedle sebe kladené variace. Práce tedy bude zkoumat variační modifikace mýtického příběhu z hlediska toho, jak vkládání či redukování některých motivů a dalších narativních prvků mění vyznění příběhu a jak se příběh průběžně transformuje. Jednotlivé verze příběhu bude vykládat z hlediska teorie fikčních světů a tyto verze bude vnímat jako autonomní fikční světy, jež vstupují do vzájemného vztahu tím, že opakovaně vyprávějí příběh, jehož dějové jádro a základní obsazení postav zůstává stejné. Práce bude tedy pracovat především s naratologickou odbornou literaturou, byť dějinnému charakteru textu se bude také věnovat tam, kde si o to konkrétní zpracování příběhu řekne.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
Prameny:
Hájek z Libočan, Václav. Kronika česká. Linka, Jan (ed.). Praha: Academia, 2013.
Jirásek, Alois. Staré pověsti české. Praha: Dobrovský, 2013.
Kosmova Kronika česká. Kosmas. Praha – Litomyšl: Paseka, 2005.
Kroniky doby Karla IV. Bláhová, Marie a kol. Praha: Svoboda, 1987.
Kronika tak řečeného Dalimila. Dalimil. Praha – Litomyšl: Paseka, 2005.
Legenda Kristiánova. In: Středověké legendy o českých světcích. Kolár, Jaroslav (ed.). Praha: Lidové noviny 1998.
Podlipská, Žofie. Legenda o praotci Čechu. Praha: Dobrovský, 2013.
Zbraslavská kronika: Chronicon aulae regiae. Zbraslavská. Praha: Svoboda, 1976.

Odborná literatura:
COHNOVÁ, Dorrit. Co dělá fikci fikcí. Praha: Academia, 2009.
ČINÁTL, K. 2011. Dějiny a vyprávění. Praha: Argo.

KOLÁR, J. 1999. Návraty bez konce: studie k starší české literatuře. Brno: Atlantis. K podobám epičnosti v Hájkově kronice, s. 187–194.

PAVEL, T. 2012. Fikční světy. Praha: Academia.

RICOEUR, P. 2002. Čas a vyprávění: konfigurace ve fiktivním vyprávění. Díl II. Praha: Oikoymenh.

SCHOLES, R. – KELLOGG, R. 2002. Povaha vyprávění. Brno: Host.
VEYNE, P. 2010. Jak se píšou dějiny. Červený kostelec: Pavel Mervart.
WHITE, H. 2010. Tropika diskurzu. Praha: Karolinum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK