Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Planning for Transportation Problems
Název práce v češtině: Plánování pro přepravní problémy
Název v anglickém jazyce: Planning for Transportation Problems
Klíčová slova: plánování, doprava, logistika
Klíčová slova anglicky: planning, transport, logistics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: RNDr. Ing. Otakar Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis deals with solving various transportation problems, where agents are available to transport items between locations where temporal and capacity constraints may be present. The problem is motivated by the Transport domain from International Planning Competitions. The student will study existing planning methods to solve the problem, select and implement some of them (including own planning methods), and propose a system that supports problem specification and visualization of plans. The planning techniques will be experimentally compared.
Seznam odborné literatury
Kris Braekers, Katrien Ramaekers, Inneke Van Nieuwenhuyse: The vehicle routing problem: State of the art classification and review, Computers & Industrial Engineering, 99: 300–313, 2016.

Vehicle Routing Problems, http://neo.lcc.uma.es/vrp/

International Planning Competitions, http://ipc.icap-conference.org
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK