Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Visual Localization of an Object in 3D Space
Název práce v češtině: Vizuální lokalizace objektu v 3D prostoru
Název v anglickém jazyce: Visual Localization of an Object in 3D Space
Klíčová slova: detekce objektu, počítačové vidění, lokalizace
Klíčová slova anglicky: object detection, computer vision, localisation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2016
Datum zadání: 29.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2016
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit systém pro sledování pozice objektu v 3D prostředí pomocí webových kamer. Studentka prozkoumá různé přístupy k detekci objektu v proudu video dat. Vybrané přístupy implementuje, například využitím knihovny OpenCV, v rámci software, který umožní automatickou kalibraci kamer včetně zjištění jejich (relativní) pozice v 3D prostoru, zobrazení živého obrazu z kamer s možností vyznačení sledovaného objektu, vizualizaci 3D pozice a trajektorie objektu a záznam a přehrávání dat. Navržený systém experimentálně ověří.
Seznam odborné literatury
Roman Barták, Michal Koutný, David Obdržálek: Practical 3D Tracking Using Low-Cost Cameras. In Proceedings of IJCAI 2016, pp. 4236-4237, AAAI Press, 2016

Paul Hawkins: Hawk-Eye Innovations (Sony group), Hawk-Eye vision processing system, http://www.hawkeyeinnovations.co.uk

OpenCV Open Source Computer Vision Library, http://www.opencv.org

Richard Szeliski: Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK