Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo v letech 1945 až 1948 - přechod k totalitní moci
Název práce v češtině: Československo v letech 1945 až 1948 - přechod k totalitní
moci
Název v anglickém jazyce: Czechoslovakia 1945-1948
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2006
Datum zadání: 05.06.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK