Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti
Název práce v češtině: Mediální obraz transformace systému péče o ohrožené děti
Název v anglickém jazyce: Media picture of threaten children care system transformation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Klvačová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2016
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: Mgr. Ivana Benediková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK