Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stability of protein complexes in the cytoskeleton of the eukaryotic flagellum
Název práce v češtině: Stabilita proteinových komplexů cytoskeletu eukaryotického bičíku
Název v anglickém jazyce: Stability of protein complexes in the cytoskeleton of the eukaryotic flagellum
Klíčová slova: cília, bičík, axonéma, proteínová obmena, inkorporácia proteínov, Trypanosoma brucei, HaloTag
Klíčová slova anglicky: cilium, flagellum, axoneme, turnover, protein incorporation, Trypanosoma brucei, HaloTag
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Varga, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Lukáš Čajánek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bičíky a řasinky mají v eukaryotických buňkách zásadní pohybové, signální a senzorické funkce. Základní strukturou bičíků a řasinek je axonema, která je tvořena mikrotubuly a na ně navázanými proteinovými komplexy. Axonemy jsou biochemicky stabilní struktury, ale publikace naznačují, že proteiny jednotlivých komplexů jsou obměňované a k obměně dochází na distálním konci bičíku. Náplní práce je určit stabilitu a místo obměny hlavních axonemálních komplexů. Jako modelový organizmus bude použit parazitický prvok Trypanosoma brucei, který umožňuje kombinaci přístupů molekulární biologie a biochemie ojedinělou mezi bičikatými organizmy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The eukaryotic flagella and cilia have crucial motility, signalling and sensory functions. The core structure of the flagella and cilia is the axoneme, which consists of microtubules and associated protein complexes. The axoneme is a biochemically stable structure, but published data suggest that protein constituents of individual complexes undergo turnover, which happens at the flagellar distal end. The aim of the project is to determine stability and the site of turnover of major axonemal complexes. The parasitic protozoan Trypanosoma brucei will be uses, as it allow for a molecular biology and biochemical approaches unique among flagellated organisms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK