Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rétorika žalmů o utrpení
Název práce v češtině: Rétorika žalmů o utrpení
Název v anglickém jazyce: The psalms' rhetoric of suffering
Klíčová slova: žalmy, utrpení, rétorika, interpretace Bible
Klíčová slova anglicky: Psalms, Suffering, Rhetorics,interpretation of the Bible
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Oponenti: Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK