Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o bariatrického pacienta
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o bariatrického pacienta
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of a Bariatric Patient
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 13.04.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: MUDr. Kateřina Malčánková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Odborný konzultant: MUDr. Kateřina Malčánková
Klinické centrum ISCARE Praha
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK