Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Divergent organohalide-respiring consortia in PCB-contaminated sediments
Název práce v češtině: Divergentní mikrobiální konsorcia respirující organohalidy v sedimentech kontaminovaných PCB
Název v anglickém jazyce: Divergent organohalide-respiring consortia in PCB-contaminated sediments
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2016
Datum zadání: 09.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:09.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:09.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK