Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhrada újmy na zdraví v České republice a ve Francii, komparativní studie
Název práce v češtině: Náhrada újmy na zdraví v České republice a ve Francii, komparativní studie
Název v anglickém jazyce: The Compensation for Corporal Damages in the Czech Republic and in France, Comparative Study
Klíčová slova: Náhrada újmy, právní odpovědnost, újma na zdrav, Francie
Klíčová slova anglicky: Compensation for damages, legal responsibility, corporal damage, France
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2016
Datum zadání: 24.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2017
Datum a čas obhajoby: 16.01.2017 10:00
Místo konání obhajoby: míst 236 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2017
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK