Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diferenciace lidských M2 monocytů/makrofágů a jejich úloha u transplantací ledvin
Název práce v češtině: Diferenciace lidských M2 monocytů/makrofágů a jejich úloha u transplantací ledvin
Název v anglickém jazyce: Differentiation of human M2 monocytes/macrophages and their role in kidney transplantation
Klíčová slova: monocyty, makrofágy, THP-1 buňky, ledviny, transplantace, rejekce, cytokiny
Klíčová slova anglicky: monocytes, macrophages, THP-1 cells, kidney, transplantation, rejection, cytokines
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2016
Datum zadání: 24.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2019
Oponenti: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK