Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní a kvantitativní analýza spor hub nebo jejich částí ve velikostně rozlišeném aerosolu
Název práce v češtině: Kvalitativní a kvantitativní analýza spor hub nebo jejich částí ve velikostně rozlišeném aerosolu
Název v anglickém jazyce: Charakterisation of fungal aerosol in size segregated aerosol
Klíčová slova: spory hub, bioaerosol, kaskádní impaktor, SEM
Klíčová slova anglicky: fungal spores, bioaerosol, cascade impactor, SEM
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Oponenti: Mgr. Jana Kozáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní bude naučit se rozpoznávat typy běžně se vyskytujících se typů spor hub, připravit odebrané vzorky aerosolu k tvarové analýze spor hub, osvojit si příslušné mikroskopovacích techniky a kvantifikovat výskyt spor hub a jejich fragmentů ve vzorcích hrubého aerosolu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to learn how to: resolve common fungal aerosol types and prepare them for microscopy, perform microscopy fungal aersosol analysis, quatify fungy spores and their remnants appearance in size segregated aerosol
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK