Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkluze osob se zdravotním postižením do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce
Název práce v češtině: Inkluze osob se zdravotním postižením do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce
Název v anglickém jazyce: Inclusion of persons with disabilities into projects of Czech development cooperation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2016
Datum zadání: 07.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2018
Oponenti: Mgr. Bc. Daniela Komanická
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem DP bude vyhodnotit charakter a míru zahrnutí problematiky sociální inkluze do projektů rozvojové spolupráce českých organizací.
Doporučené povinně volitelné a volitelné předměty jsou: Kvalitativní metody výzkumu, Geografie mezinárodního rozvoje, Contemporary trends in dev. studies
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK