Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní analýza pylu ve velikostně rozlišeném aerosolu
Název práce v češtině: Kvalitativní analýza pylu ve velikostně rozlišeném aerosolu
Název v anglickém jazyce: Pollen charakterisation in size segregated aerosol
Klíčová slova: pyl, pylová zrna, bioaerosol, kaskádní impaktor, SEM
Klíčová slova anglicky: pollen, pollen grain, bioaerosol, cascade impactor, SEM
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: Bc. Anna Kolpakova - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2016
Datum zadání: 21.05.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní bude naučit se rozpoznávat typy běžně se vyskytujících se typů pylu, připravit odebrané vzorky aerosolu k tvarové analýze pylových zrn, osvojit si příslušné mikroskopovacích techniky a kvantifikovat výskyt pylů ve vzorcích hrubého aerosolu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to learn how to: resolve common pollen types, prepare aerosol sample for microscopy, perform microscopy pollen analysis. quatify pollen grain appearance in size segregated aerosol
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK