Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloids of genus Hippeastrum (Amaryllidaceae): isolation, identification, biological activity
Název práce v češtině: Alkaloidy rodu Hippeastrum (Amaryllidaceae): izolace, strukturní identifikace, biologická aktivita
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of genus Hippeastrum (Amaryllidaceae): isolation, identification, biological activity
Klíčová slova: alkaloidy, izolace, čeleď Amaryllidaceae, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: alkaloids, isolation, Amaryllidaceae family, biological activity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2017
Datum zadání: 11.10.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2021 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2021
Oponenti: prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
  prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
 
 
Konzultanti: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Extraction and isolation of alkaloids from selected plants of family Amaryllidaceae in order to study their biological activity. For the isolation of the alkaloids will be used conventional chromatographic methods such as column chromatography, flash chromatography, preparative thin-layer chromatography, preparative HPLC. Isolated substances will be identified by using spectroscopic methods and will be subjected to screening for testing their biological activities at the Department of Pharmaceutical Botany (inhibition of AChE, BuChE, POP, GSK-3β) and in cooperation with national and foreign institutions (BACE-1, cytotoxicity, antimicrobial activity, antimalarial activity and others). The active substance will be subjected to more detailed biological tests (e.g. in the case of inhibition cholinestrases will be studied type of inhibition, transfer through BBB, etc.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK