Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of NF-kappa B signaling in establishment of central tolerance
Název práce v češtině: Úloha NF-kappa B signalizace v ustanovení centrální tolerance
Název v anglickém jazyce: The role of NF-kappa B signaling in establishment of central tolerance
Klíčová slova: centrální tolerance, NF-kappa B, Aire, mTEC, thymus
Klíčová slova anglicky: central tolerance, NF-kappa B, Aire, mTEC, thymus
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dominik Filipp, CSc.
Řešitel: Mgr. Jiří Březina - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2016
Datum zadání: 23.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK